Uitwisseling met ArchiMate® tools – gebruiksaanwijzingen

Het doel van deze uitwisseling is het beschikbaar stellen van actuele informatie over applicatie-applicatie koppelingen aan Enterprise Architectuur (EA) modelleringstools. De aanname is dat SoaScape de primaire bron is van informatie over webservices en koppelingen. Hierbij is ook belangrijk dat de uitwisseling inhoudelijk consistent is, namelijk dat applicaties in EA tools correct en eenduidig corresponderen met applicaties in SoaScape. En dat kan worden verzekerd met het vooraf uitlijnen (van de inhoud van zowel SoaScape als EA tool) met het applicatieregister.

Twee verschillende uitwisselingsformaten zijn ondersteund: CSV-bestanden (Archi) en ArchiMate Open Exchange formaat (versies 2 en 3).
De uitwisseling is getest met Archi® en, in beperkte mate, met BiZZdesign Enterprise Studio.

De informatie op deze pagina is gedateerd (wordt binnenkort bijgewerkt). Voor actuele informatie kan Engelstalige pagina worden geraadpleegd.

Uitwisseling o.b.v. de ArchMate Open Exchange standaard betekent dat het complete model in de modelleringstool wordt aangemaakt. De “merge” vindt dus plaats in SoaScape (Soa Browser of Reconciler). Daarom wordt het model eerst geëxporteerd uit de modelleringstool en vervolgens geïmporteerd naar SoaScape. Indien applicaties en services dezelfde naam hebben, wordt er aangenomen dat het dezelfde entiteit betreft. ArchiMate-elementen die geen tegenhanger in SoaScape hebben blijven ongewijzigd tijdens de “merge”. Dat geldt ook voor alle andere onderdelen van het model: views, folders …  

In het volgende filmpje wordt gebruik gemaakt van het gemeentelijke EA model, GEMMA 2. Dit model wordt niet inhoudelijk gebruikt, maar alleen “technisch”. Dit om aan te tonen dat SoaScape een zeer uitgebreid en complex ArchiMate-model kan verwerken.


ArchiMate® is een geregistrerde trademark van The Open Group. Archi® is een geregistrerde trademark van Phillip Beauvoir.