Productstructuur

De op dit moment beschikbare SoaScape componenten zijn hier schematisch getoond:

Zoals weergegeven, het product bestaat uit vier software-componenten en drie gegevensopslagen.

  • SOA Browser Een desktopapplicatie die het applicatielandschap inzichtelijk maakt met behulp van verschillende visualisaties. De visualisaties kunnen worden aangeroepen vanuit een van de drie ‘viewpoints’: Outline, Realization en Runtime. Deze sluiten aan bij de ‘concerns’ van de doelgroep: strategische besluiten, ontwikkeling van oplossingen of operationeel beheer. M.b.v. Soa Browser kun je geen wijzigingen aanbrengen aan de SoaScape database; daarvoor maak je gebruik van SoaScape Reconciler. Alle functionaliteiten van Soa Browser zijn ook in Reconciler beschikbaar.
  • SoaScape Web Een webapplicatie die web-rapporten (HTML-pagina’s) over koppelingen aanmaakt en beschikbaar stelt op een beveiligde, interne website. De toegangsrechten kunnen worden ingesteld op basis van de gevoeligheid van de informatie op verschillende pagina’s. Rapporten bevatten diverse tabellen met de informatie over applicaties, webservices en endpoints, ook in OTAP-contexten. Enkele 3D-visualisaties van afhankelijkheidsketens maken ook deel uit van rapporten.
  • Reconciler Een desktopapplicatie waarmee de informatie over het applicatielandschap wordt beheerd. Het betreft het op één plek actueel houden van de informatie over koppelingen, het publiceren van rapporten en het beschikbaar stellen van de actuele database. Reconciler is het enige component van SoaScape waarmee de informatie in de SoaScape database kan worden bijgewerkt. De informatie over webservices en koppelingen wordt deels geautomatiseerd aangemaakt op basis van de gegevens die beschikbaar zijn gesteld in de Service Registry end deels door de koppelingenbeheerders (via de gebruikersinterface van Reconciler).
  • Intermediary Monitors Serverzijde-applicaties die de actuele configuratie (koppelingen, service-definities en policies) van intermediaire voorzieningen (SOA Gateways) periodiek uit hun interne registers ophaalt, verwerkt en opslaat in SoaScape Service Registry. “Monitors” zijn geënt op de specifieke Management-API set van één type API-Gateway. Een deel van de, m.b.v. Management-API’s, opgehaalde informatie wordt vertaald naar het geünificeerde formaat van de SoaScape Service Registry en de rest wordt gekopieerd (en daarmee beschikbaar gesteld voor de verdere verwerking door Reconciler). Op dit moment is “CA API Gateway Monitor” de enige beschikbare Monitor-applicatie.

De gegevens worden opgeslagen in drie datastores:

  • SoaScape Database De database met de informatie over het applicatielandschap. Deze wordt gebruikt door SOA Browser, Reconciler en SoaScape Web. De enigszins gevoelige gegevens, bijvoorbeeld de netwerkadressen van applicaties, zijn erin versleuteld. Het beschikbaar stellen van de actuele versie van de database aan de gebruikers van Soa Browser vindt plaats m.b.v. Reconciler.
  • SoaScape Service Registry Een beveiligde dataopslag (een web directory-structuur) met service-definities en policy-regels die wordt aangemaakt door Intermediary Monitor(s). De gegevens kunnen worden benaderd via een beveiligde website (WebDav); tevens worden RSS-feeds beschikbaar gesteld.
  • SoaScape Reports Een beveiligde dataopslag (een web directory-structuur) met diverse rapporten: tabellen en 3D grafische weergaven. Grafische weergaven maken gebruik van client-zijde scripts. Een voorbeeld van een (geanonimiseerde) rapportage vind je hier.

De op dit moment geplande uitbreidingen (die gerelateerd zijn aan de structuur van het product) zijn:

  • ondersteuning voor de verwerking van log bestanden; dit ten behoeve van het geautomatiseerd identificieren van webservice-afnemende applicaties.
  • ondersteuning van andere types API-Gateways (geautomatiseerde registratie van webservices/API’s)

Deze uitbreidingen zie je in het volgende plaatje:

Niet alle SoaScape componenten zijn verplicht!

Bijvoorbeeld, voor een eenvoudige registratie die uitsluitend handmatig wordt bijgewerkt, zijn de Reconciler en de SoaScape database voldoende. Deze animatie laat een mogelijk groeipad zien: