Soa Browser – gebruiksaanwijzingen en tips

Wat zie je als Soa Browser opgestart is en hoe kan die weergave worden aangepast?
De in Soa Browser initieel getoonde view van het applicatielandschap is een hiërarchische weergave (een boomstructuur). Op het hoogste niveau zien we een lijst van organisaties, met bovenaan de organisatie die de eigenaar is van het applicatielandschap. Op de lijst bevinden zicht alle organisaties met welke het applicatielandschap interacteert m.b.v. webservices. Organisaties bestaan uit organisatie-eenheden (“Business Units”) en die zijn eigenaren van applicaties. Een applicatie mag meerdere versies hebben en die kunnen draaien (worden “ge-deployed”) in meerdere OTAP-omgevingen. Applicaties maken services beschikbaar (mogelijk met verschillende versies) en die worden ontsloten m.b.v. ‘endpoints’. Services worden afgenomen op die endpoints door andere applicaties. Deze weergave kan worden aangepast.

Samengestelde applicaties
T.b.v. de uitwisseling tussen het applicatieregister van de organisatie en SoaScape, ondersteunt SoaScape de notie van een samengestelde applicatie (een “composite application” ofwel, in termen van ArchiMate, een applicatie-component dat samengesteld is uit andere applicatie-componenten d.m.v. “composition”)
De reden is dat het registreren van applicaties en apart proces is ten opzichte van het registreren van koppelingen – daardoor kunnen verschillen ontstaan op welke niveau een applicatie wordt geregistreerd in twee aparte registers.
Applicatie-componenten die worden geregistreerd in SoaScape zijn óf gelijk aan applicaties zoals die geregistreerd staan in het applicatieregister, óf maken een deel uit van een applicatie uit het applicatieregister.
Het uitgangspunt is dat het applicatieregister het leidende register van applicaties is.

Uitwisseling met het applicatieregister vindt plaats via MS Excel, dit m.b.v. SoaScape Reconciler. De applicatienamen in SoaScape moeten gelijk zijn aan de namen in Excel (het gelijktrekken wordt ook in Reconciler gedaan). Anders is er sprake van “samengestelde applicaties”. Applicatie-eigenschappen, zoals bekend in applicatieregister (Excel), worden ook geïmporteerd en zichtbaar in Soa Browser.

Het applicatielandschap kan worden getoond in 3D, als een netwerk van applicaties en services. Deze weergave is gericht op het inzichtelijk maken van afhankelijkheidsketens van applicaties. Tevens is het mogelijk om ook de afhankelijkheden van andere entiteiten te tonen, met name organisaties, bedrijfseenheden en samengestelde applicaties.


Zie ook: Uitwisseling met ArchiMate tools