Over het product SoaScape

SoaScape is een product voor het administreren en beheren van webservices en applicatie-applicatie koppelingen. Het product voorziet in de volgende behoefte:

 • Het centraal beheren van webservices en applicatie-applicatie koppelingen (configuratiemanagement). Dit als een eenvoudige en gebruiksvriendelijke tool met de mogelijkheden om informatie (voor zo ver mogelijk geautomatiseerd) uit infrastructurele voorzieningen en andere bronnen op te halen.
 • Het inzichtelijk maken van alle applicatie-applicatie koppelingen over het hele applicatielandschap, zowel t.b.v. operationele processen alsook voor processen op tactisch en strategisch niveau. Dit met hoogwaardige visualisaties, rapportages en exportmogelijkheden.

Het uitgangspunt daarbij is dat webservices en koppelingen centraal moeten worden geadministreerd. Dat betekent dat de implementatie van SoaScape vereist dat de vraagstukken van het koppelingenbeheer onderkend zijn: het moet duidelijk zijn wie tot taak heeft om de informatie over services en koppelingen actueel te houden. Voor het succes met SoaScape geldt hetzelfde als voor alle andere soortgelijke producten: het administreren van services en koppelingen moet een plaats krijgen in IT-processen van de organisatie.

De onderscheidende waarde van SoaScape is dat administratie en beheer van webservices en applicatie-applicatie koppelingen met zeer beperkte inspanningen kunnen worden verricht.

Het product is modulair opgebouwd en beschikbaar als ‘Open Source’ .

Waarom SoaScape

Service-gerichtheid is gemeengoed geworden: bedrijfsprocessen worden tegenwoordig steeds vaker ondersteund door onderling onafhankelijke softwareonderdelen die samenwerken zonder menselijke tussenkomst. Daardoor hebben IT-oplossingen veel gewonnen aan kracht en flexibiliteit; denk hier aan het ontsluiten van enkelvoudig opgeslagen gemeenschappelijke gegevens, leveren van diensten aan partner-organisaties, ontsluiting van backoffice-diensten aan de front-office en dergelijke. Een servicegerichte architectuur is ook onontbeerlijk voor de interactie met mobiele applicaties en geavanceerde webpagina’s.

De effectiviteit van onze controle over een dergelijk geïntegreerd ‘applicatielandschap’ bepaalt in hoeverre we de voordelen van een servicegerichte architectuur kunnen benutten. En omdat controle alleen mogelijk is op grond van inzicht in dat wat bestuurd en beheerd wordt, moeten we voldoende weten over koppelingen tussen applicaties. Anders kunnen we niet verantwoord omgaan met de moderne ketenafhankelijkheden en, niet in de laatste plaats, ook niet met de nieuwe continuïteits- en beveiligingsrisico’s. Hier geldt: “What you don’t know will hurt you”.

 • Wat wil en moet men weten over services? De vragen die in de praktijk vaak worden gesteld zijn:
  • Van welke services is een (bedrijf-kritische) oplossing afhankelijk?
  • Hoeveel versies van een bepaalde service worden aangeboden en welke daarvan worden daadwerkelijk gebruikt?
  • Welke gevolgen heeft een storing in een applicatie voor de rest van het applicatielandschap?
  • Welke services heb ik al, wat ontbreekt er en moet nog worden gebouwd?
  • Welke beveiligingsmechanismen en -producten worden gebruikt voor service-koppelingen?
  • Van welke en in welke mate is mijn organisatie afhankelijk van externe services?
  • Hoe veel koppelingen zijn er eigenlijk en kunnen ze worden ge-audit (performance, betrouwbaarheid, beveiliging …)?

Als deze vragen gesteld worden moet er vaak snel een betrouwbaar antwoord komen. Vertrouwen op een inventarisatie van maanden of zelfs jaren geleden is geen optie en tijd voor een nieuwe inventarisatie is er niet. Met andere woorden, de organisatie moet worden ondersteund door een instrument dat inzicht kan geven in het daadwerkelijke actuele applicatielandschap.

Met dat doel, het inzichtelijk en beheersbaar maken van het ‘as-is’ servicegerichte applicatielandschap, is SoaScape ontwikkeld. Met behulp van SoaScape worden de hierboven opgesomde (en soortgelijke) vragen met gemak beantwoord; de nodige informatie over toepassingen, interfaces, diensten en verbindingen tussen applicaties is direct opvraagbaar. De informatie wordt zo toegankelijk gemaakt dat die op alle niveaus kan worden gebruikt, zowel in de strategische processen zoals de informatieplanning en enterprise architectuur alsook in het operationele management.

SoaScape is zo ontworpen dat de gegevens over koppelingen, waar mogelijk, automatisch worden ingewonnen uit infrastructurele voorzieningen (de zogenaamde service-intermediairs zoals API Gateways). De gegevens kunnen verder worden samengevoegd met gegevens uit andere bronnen, zoals applicatieregisters. Daarnaast kunnen de gegevens uit SoaScape worden geëxporteerd, o.a. naar architectuur-modellering producten (ArchiMate) zodat er een brug wordt geslagen tussen de operationele praktijk en de ontwikkeling van de enterprise architectuur.

Samengevat in één zin: SoaScape is een administratie- en visualisatie-tool ter ondersteuning van koppelingenbeheer. In de terminologie van Gartner valt SoaScape in de categorie van API Management producten.